Dit is Shawn Buckles

Ervaring

Data for Sale - Dataslet

In 2014 verkocht Shawn zijn dataziel, ofwel de gegevens die online over hem verzameld waren, aan de hoogste bieder. In dit korte, maar krachtige project bereikte hij wereldwijd miljoenen mensen, met een kritische vraag over de staat van privacy.

Stuart Mavis - Artist manager

Management voor een Sony Music artiest, zakelijk leider en onder andere producent van videoclip ‘Ocean’. Bekijk de video hieronder.

Hacquebord & Buckles - Buckles

Klein maar buitenproportioneel ambitieus reclamebureau.

Informatie

Shawn is een ervaren copywriter en levert originele en functionele teksten. Hij schrijft karakteristiek compacte zinnen. Hij is gespecialiseerd in creative writing en Engelse vertaling (full proficiency level — Cambridge Certificate). Zijn (Engelse) teksten zijn overgenomen door The Guardian, Wired, Open Democracy, en anderen. Hij verdiept zich graag in nieuwe onderwerpen. Hij ontwerpt websites, waaronder mooiedingenmakers.nl. Dat doet hij met grote zorg, en zonder frivoliteit.

Zijn vertrekpunt is, zowel in tekst als in ontwerp, altijd de inhoud — voordat je iets zegt, dien je iets te vertellen te hebben. Dat is uw taak, stelt hij. Een duidelijk verhaal heeft weinig nodig: de uitdaging schuilt in de juiste vertelwijze. Dat is zijn taak.

Naast zijn werk in opdracht, ontwikkelde hij de workshop complotdenken. In deze workshop bekijkt u Nazipropaganda, leert u complotdenken en ontwerpt u een complot. Deze workshop wil hij vooral aanraden aan zij die geïnteresseerd zijn in de waarde van waarheid. De workshop complotdenken is nu te boeken, en is geschikt voor scholen, culturele instellingen en festivals.

Dan nu drie stellingen die Shawn’s karakter aan potentiële opdrachtgevers moeten prijsgeven:

  1. “Aan ieder antwoord gaat een vraag vooraf. Ik hou van het antwoord, dus ik moet wel van de vraag houden;
  2. Goede antwoorden zijn uitsluitend een reactie op goede vragen;
  3. Goede projecten bestaan bij de gratie van gedeeld eigenaarschap. Eigenaarschap is wat mij betreft de capaciteit zich te richten op zaken waar men invloed op heeft (namelijk: mens eigen acties). Ik verspil derhalve niet teveel aandacht aan zaken buiten mijn invloed.”

En vier algemene beweringen over de taal:

  1. “Alle cijfers tot twintig dienen voluit geschreven te worden;
  2. Correct leestekengebruik is vereist;
  3. Spreektaal dient om in te spreken;
  4. Onnodige herhaling is storend onnodige herhaling is storend.”