Dit is Marrit Jellema

Ervaring

Baltic Blues - Dichter

Marrit schreef twee gedichten en een spoken word tekst voor het theaterstuk de Baltic Blues in IJlst. Het eerste gedicht werd op lakens geschilderd en langs de gracht van de stad opgehangen en diende als promotiemateriaal voor het toneelstuk. Het tweede gedicht was te lezen langs de vaarroute van het theaterstuk. De spoken word tekst werd als onderdeel van het theaterstuk gebruikt en werd voorgedragen door de actrices.

De Frijtinker - Schrijver

Voor het toneelstuk 'De Frijtinker' maakte Marrit een lied, een gedicht en een stuk spoken word. De laatste droeg ze zelf voor tijdens het toneelstuk.

Gemeente Leeuwarden - Dichter

De gemeente organiseerde vijf themabijeenkomsten in verband met de nieuwe cultuurnota. Voor elke bijeenkomst schreef Marrit een gedicht dat bij het thema paste. Tijdens de sessies was ze aanwezig en schreef aan de hand van wat er besproken werd een poëtische reflectie die ze na de bijeenkomst voordroeg.

Informatie

Je wilt een mooi verhaal vertellen, je wilt mensen enthousiasmeren, je wilt mensen raken, je wilt mensen laten lachen, je wilt mensen ontroeren en je wilt dat mensen luisteren. Je zoekt een schrijver met een scherpe pen. Marrit heeft die scherpe pen. Ze luistert en kijkt goed naar wat een opdrachtgever wil en nodig heeft en laat vervolgens haar creatieve geest op papier los.

Marrit heeft ervaring met het schrijven van liedjes en gedichten, artikelen, promotieteksten, Spoken word en het schrijven voor theater.

Mag jouw zakelijke bijeenkomst wel wat informeler en luchtiger? Dat kan! Marrit weet hoe een tekst voorgedragen moet worden en draagt op een enthousiaste en luchtige manier voor.